Nejčastější dotazy a odpovědi

Kdy je vhodné měnit okna?

Okna můžete měnit díky moderním technologiím a stavebním hmotám po celý rok až do venkovní teploty -12 °C.

Co je to tepelný most?

Místo, kde dochází ke zvýšenému uniku tepelné energie. (např. překlady, ostění oken, železobetonové věnce apod.)
V zimě má tepelný most v interiéru chladnější povrch, v exteriéru naopak teplejší povrch než okolní konstrukce.

Co je to součinitel prostupu tepla (U)?

Udává tepelně izolační vlastnosti jednotlivých konstrukcí
Čím nižší hodnota U, tím má konstrukce lepší tepelně izolační vlastnosti.
Celková hodnota U není pouze součtem hodnot jednotlivých materiálů konstrukce, ale jeho součástí jsou i tepelné mosty a tepelné vazby mezi jednotlivými vrstvami konstrukce.

Co je to mikroventilace?

Speciální funkce obvodového kování oken, která umožňuje, aby při uzavřeném okně zůstala mezi rámem a křídlem úzká štěrbina, kterou je zajištěna cirkulace vzduchu.

Co je to komora?

Komory jsou konstrukčně řešené “dutiny” uvnitř profilu. Jakési vzduchové kapsle, které brání unikání tepla, protože vzduch je vynikajícím izolantem.

Kolik komor je potřeba?

Počet komor se v profilu počítá ve směru převažujícího proudění tepla, tedy z interiéru do exteriéru. Zatímco před pár lety se nabízela pouze okna trojkomorová, čtyřkomorová či maximálně pětikomorová, dnes jsou právě okna s pěti komorami standardem. Většina zákazníků dnes volí okna minimálně šestikomorová, vrcholem jsou osmikomorová okna s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi.Okna od některých výrobců jsou tak úzká, že vyšší počet komor nemá žádný či dokonce opačný vliv. Důležitá je tedy i stavební hloubka daného profilu (síla profilu měřená z interiéru do exteriéru). U pětikomorových oken je za minimum považována stavební hloubka minimálně 70 mm. Standardem jsou dnes šestikomorová okna se stavební hloubkou profilu alespoň 80 mm. Pokud ale vyžadujete ty nejlepší tepelně-izolační vlastnosti, je třeba zvolit šesti až osmikomorová okna o stavební hloubce blížící se 90 mm.

Dvojsklo nebo trojsklo?

Dnes nejnižším standardem jsou izolační dvojskla se selektivní vrstvou plněná argonem. Taková skla se běžně označují hodnotou Ug=1,0 nebo 1,1. Zákazníci ale často raději volí izolační trojskla se dvěma selektivními vrstvami plněná argonem, která dosahují hodnot Ug=0,5 až 0,7. Izolační trojsklo tedy dokáže snížit tepelnou ztrátu až na polovinu. Opět zde platí, že všechna izolační trojskla nejsou stejná. Nejlepších vlastností trojskla dosahují, pokud je jejich tloušťka alespoň 44 mm a více. Taková skla lze ale zasklít jen do profilu o stavební hloubce minimálně 85 mm.

Co je to profil?

Profil je tvarová lišta, z které se skládá okenní rám. Každý výrobce profilu má vlastní technologii, mezi známé značky například patří VEKA, ALUPLAST, GEALAN, REHAU...
Profily plastových oken se vyztužují pozinkovanou ocelí anebo nerezovými výztuhami.

Kování

Kování oken je mechanický systém, který zajišťuje vazbu mezi křídlem a okenním rámem a umožňuje manipulaci s oknem. Tato součást oken a dveří má klíčový vliv zejména na bezpečnostní funkci.

Těsnění

Zabezpečuje izolaci proti průniku vzduchu, chladu a vlhkosti z vnějšího prostředí.

  • Dorazové těsnění se používá u plastových oken a označuje dvojici těsnících ploch na křídlu a rámu.
  • Středové těsnění je umístěno uprostřed mezi křídlem a rámem a většinou je doplněno vnitřním dorazovým těsněním na křídle. Středové těsnění zabraňuje průniku vlhkosti a prachu do komory okna, kde je umístěno celoobvodové kování a zvyšuje zvukově izolační vlastnosti.
Copyright © 2024 Roll Star | Vytvořila Monika Vrkoslavová, bonnydesign.cz. Tento web cookies nepoužívá.